Logistika

Dokážeme optimalizovat veškeré logistické toky Vašeho podniku.

  • Princip štíhlého podniku a dodavatelského řetězce
  • Plánování výroby
  • Aplikace teorie omezení na výrobní programy
  • Analýza vlivu zásob na rentabilitu a cash flow
  • Analýza maximalizace užitku v rámci logistického toku
  • Normování spotřeby materiálu a živé práce
  • Analýza zákazníků a diferenciace úrovně logistických služeb